Kdo jsem

Ing. Kateřina Gregorová

Patentová a známková kancelář Ostrava

Člen Komory patentových zástupců ČR
Kvalifikovaný Evropský zástupce pro ochranné známky a průmyslové vzory


 

Poskytuji tyto služby

  • patentová a známková kancelář poskytuje fyzickým i právnickým osobám komplexní služby týkající se oblasti práv duševního vlastnictví v tuzemsku i v zahraničí ve spolupráci se zahraničními patentovými zástupci
  • počáteční konzultace zdarma
  • individuální přístup, spolehlivost a pečlivost při zpracování přihlášky
  • zpracování a podání Vašich přihlášek v tuzemsku i v zahraničí
  • zastupování ve všech etapách řízení o přihlášce
  • zajištění obnovy platnosti předmětů průmyslově právní ochrany
  • zajištění zápisu o veškerých změnách v rejstřících úřadů (převod práv, změna adresy, licenční smlouvy apod.)
  • odborná pomoc při zjištění porušování Vašich práv
  • poradenství v oblasti průmyslově právní ochrany
  • odborné patentové a známkové rešerše v národních a mezinárodních rejstřících