Instituce

Úřad průmyslového vlastnictví ČR.
Evropský patentový úřad  
European Union Intellectual Property Office
World Intellectual Property Organization.      
Komora patentových zástupců                 
Asociace inovačního podnikání                         
TAČR – Technologická agentura ČR                      
Český svaz vynálezců a zlepšovatelů      

Národní právní předpisy​

• Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném znění
• Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
• Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
• Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, v platném znění
• Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění
• Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, v platném znění
• Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů
• Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění
• Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů. v platném znění
• Zákon 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
• Vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů ve znění vyhlášky č. 21/2002 Sb.
• Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách
• Vyhláška č. 243/2002 Sb., k provedení zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

Zdroj: Stránky ÚPV